Ketika Perempuan dari Kasta Bangsawan dan Hamba di Sumba Bersiasat Memutus Rantai Perbudakan

Mama Margaretha adalah satu dari sedikit bangsawan Sumba yang menyekolahkan hambanya. Ia pun mengenalkan tradisi seni pada generasi muda di Sumba.